Novosti

This Invitation for Tenders follows the Procurement Notice for this project which was published on the CRBC website (http://crbcserbia.com/crbcserbia/) on March 9th 2017.

1. Subject of public procurement

The subject of public procurement supply and deliver of concrete for the Sava Bridge on highway E-763, Sur?in-Obrenovac section, which will be constructed by China Communications Construction Company Ltd.

22/07/2014 - 16:51
(Telegraf.rs)

Most-Zemun-Borca-4

Na konstrukciji mosta Zemun-Bor?a izliven je poslednji kubik betona na konstrukciji, ?ime su završeni svi "grubi" radovi, piše portal Beobild

Kako piše portal "Beobild", sajt specijalizovan za pra?enje izgradnje i razvoja glavnog grada, ostalo je da se na mostu "Zemun-Bor?a" završe sigurnosne ograde, peša?ke staze i hidroizolacija, a radi se i na potpornom zidu na zemunskoj strani ispod obalnog stuba.
Na sredini mosta liju se "džerzi" ograde na licu mesta, dok se na ivicama ugra?uju prefabrikovani elementi. Na nizvodnoj strani mosta radovi su nešto dalje odmakli, pa se ve? rade sigurnosne ograde za pešake, liju se staze i ugra?u ivi?ni venci.
Pokretna oplata koja je gradila poslednja polja još uvek stoji na svojoj poslednjoj poziciji, ali ?e narednih dana biti vra?ena nekoliko polja unazad do kopna zbog demontiranja. Oplata se seli po regionu i ide na nova gradilišta kineskih izvo?a?a, vrlo verovatno u Crnu Goru gde su dobili posao izgradnje auto-puta od Bara do granice sa Srbijom. Za o?ekivati je da ?e Kinezi tako?e osvojiti i nove poslove na Koridoru 11.

Prilaz mostu od lakat krivine do mosta je na nešto nižem nivou izvedenosti, a trenutno se postavlja nasip i donji nose?i slojevi. Sa bor?anske strane situacija na prilazima je dosta dobra jer nije bilo odlaganja, pa je do sad asfaltirano skoro 5 kilometara saobra?ajnice do zrenjaninskog puta.
Radovi su fokusirani na završetak kolovozne konstrukcije, postavljanje elektro-kablova, kišne kanalizacije, zatim ugradnja ivi?njaka itd. Za bicikliste je ura?ena staza sa obe strane saoba?ajnice u dužini od 3,9 kilometara, od mosta do novog isklju?enja za Bor?u.

Gra?evinski radovi postaju intenzivniji kod budu?e zrenjaninske petlje, odnosno ukrštanju zrenjaninskog puta i budu?e Severne tangente. U pitanju je velika petlja u obliku deteline sa punim sistemom veza, a radovi dobro napreduju prema planiranim rokovima.
Trenutno se izvodi gornji stroj mosta preko zrenjaninskog puta i njegove prilazne rampe. Na ?itavom gradilištu od mosta do zrenjaninske petlje, osim na par ta?aka, je jako visok nivo izvedenosti. Nema nikakve sumnje da ?e radovi biti završeni u najavljenom roku.

Što se ti?e dela tangente od zrenjaninskog do pan?evackog puta situacija je nešto druga?ija. U tom delu zbog problema sa ekspropriacijom zemljišta radovi dosta kasne u odnosu na prvobitne rokove, ali je najviše posla ura?eno na mostovskim konstrukcijama.
Tu se pre svega misli na zna?ajni most preko pruge, kao i most preko kanala Sebeš. Ve?ina problema sa zemljištem je rešena, ali je ostao još samo jedan spor koji i dalje ko?i ovu deonicu na delu kod uklju?enja na pan?eva?ki put. U me?uvremenu se izvodi nasip od peska i do sada je u ovom delu ura?eno 8.2 kilometara trase.

26.09.2012

U gra?evinskom kampu mosta Zemun-Bor?a odigrana je fudbalska utakmica na kojoj su u?estvovali kineski i srpski zaposleni kao i ?lanovi nadzornog organa za projekat mosta. Utakmica je protekla u lepo atmosferi.

IMG_6829

IMG_6860

IMG_6832

 

BG MOST ZEMUN BORCA 02 0605 2014 620x0

 

Radovi na "kineskom mostu", sa obe strane, napreduju po utvr?enoj dinamici. Gradilište u podne - prazno. Kinezi na ru?ku i odmoru od 11.00 do 13.00

PUT od mosta Zemun - Bor?a prema Lakat krivini sve je kra?i. A zahvaljuju?i neumornim putarima i mostadžijama, skra?enom trasom preko Dunava do Zrenjaninskog puta, sugra?ani ?e prelaziti ve? do kraja godine, kako je i najavljeno.

Ekipa "Novosti" u utorak je "na prepad", bez najave nadležnima, obišla gradilište. U podne na mostu pustoš. Nigde žive kineske duše. Ne "hvataju krivinu", samo poštuju vreme predvi?eno za ru?ak. Kako su nam objasnili u Direkciji za gradsko gra?evinsko zemljište i izgradnju, od 11 do 13 ?asova svakoga dana je vreme za predah i grupe radnika, sa razli?itih deonica, odlaze sa gradilišta na smenu.

I dok je ekipa sa mosta u menzi, doma?i neimari su se vratili sa pauze i pripremaju podlogu za asfaltiranje oko 200 metara kolovoza prema Batajni?kom drumu. Bruji bager dok rasipa sitan kamen, a valjak u niskom startu ?eka svojih pet minuta kada ?e po?eti da gazi i valja "tucanik".

- Na zemunskoj strani mosta u toku je završetak pretposlednjeg i priprema za izgradnju poslednjeg polja nizvodnog dela konstrukcije. Na pristupnim putevima ura?ena je podloga za deo saobra?ajnice do raskrsnice sa Ulicom cara Dušana, dok se na drugom delu postavlja neophodna infrastruktura. Prema Novosadskom auto-putu, u toku je nasipanje trase saobra?ajnice - kažu u Direkciji.

- Do kompletiranja bor?anskog dela mosta preostalo da se uradi još pet polja uzvodne konstrukcije, dok su na završenim delovima mosta majstori po?eli da postavljaju hidroizolaciju i da grade peša?ke staze, ivi?ne vence, betonske barijere i ograde.

Na pristupnim putevima do Zrenjaninskog puta, majstori tako?e postavljaju ivi?njake i cevi za atmosferske vode. Na ovom delu preostalo je ure?enje i ozelenjavanje kosina nasipa uz saobra?ajnicu.

MOST GOTOV DO KRAJA 2014.
PREMA planiranoj dinamici radova, deonica od Zemuna do Zrenjaninskog puta, uklju?uju?i i most, bi?e završena do kraja godine. Sa kineskim izvo?a?em je dogovoreno da deo od Zrenjaninskog do Pan?eva?kog puta bude završen u septembru 2015.

ZRENjANINSKA PETLjA
NEIMARI su za Zrenjaninsku petlju izgradili sve stubove i po?eli izradu gornje konstrukcije. Zbog ovih radova je, na delu od Kovilova do Zbega, saobra?aj izmešten na pomo?nu saobra?ajnicu u dužini od jednog kilometra.

RADOVI IZNAD PRUGE
IZNAD železni?ke pruge Beograd - Pan?evo postavljena je zaštitna konstrukcija ispod koje se nesmetano odvija železni?ki saobra?aj, dok te?e izgradnja 550 metara duga?kog mosta preko pruge.

 

?. VUKMIROVI? | 24. avgust 2012. 07:10 |

KineziiKarlovci25-BLU

U?enice ?uvene Karlova?ke gimnazije uskoro, ipak, kre?u u Kinu na usavršavanje jezika. Jelena i Teodora nisu imale para za avionske karte

NOVI SAD - Teodora Joli? iz Novog Sada i Jelena Gavri? iz Šajkaša, dve odli?ne u?enice tre?eg razreda ?uvene Karlova?ke gimnazije, ipak ?e 8. septembra poleteti za Peking, na šestomese?no usavršavanje kineskog jezika. Nedoumicu oko toga rešila je u ?etvrtak kineska kompanija "Rod end bridž korporejšen", koja gradi most Zemun - Bor?a, kupivši im povratne avionske karte i dodavši tom daru i 1.000 evra džeparca. Sa svaku od njih, naravno.

Šestomese?no besplatno usavršavanje jezika daleke zemlje, Toudla i Jeljena, kako njihova imena glase na kineskom, izborile su na takmi?enju "Kineski most" koji, tradicionalno, organizuju Ambasada Kine u Beogradu i Konfu?ijev institut iz Pekinga. Skromne porodice dveju devoj?ica koje kineski u najstarijoj gimnaziji u Srba u?e ve? drugu godinu, nisu, me?utim, same mogle da prikupe novac za put.

- Jedva smo, verujte, do?ekali priliku da pomognemo i pozitivno odgovorimo na molbu za pomo? koja nam je stigla iz ove ?uvene srpske gimnazije - rekao je u ?etvrtak u Sremskim Karlovcima Sjue Je Džu, izvršni direktor kineske kompanije. - Svi naši ljudi koji rade u Srbiji su oduševljeni i zemljom i ljudima, nadamo se da ?e i ove predivne devojke isto iskustvo poneti iz naše otadžbine.

Molba Karlova?ke gimnazije odnosila se samo na avionske karte, a Kinezi su, kaže profesorka kineskog u toj školi Ljubica ?udanov, samoinicijativno dodali i džeparac. U Karlovcima, u ?etvrtak, niko nije bio sre?niji od Teodore i Jelene.

- Ne mogu da vam opišem ose?anja, jedva ?ekam da taj avion za Peking poleti - rekla je, sva uzdrhtala Jelena, kojoj ?e ovo biti prvi odlazak u zemlju, ?iji jezik i kulturu obožava. - To je, me?utim, za mene samo prvi korak, jer kineski nameravam i da studiram i on ?e biti moja profesija.

Na sli?an na?in razmišlja i Teodora, koja je me?u pobednicima "Kineskog mosta" bila i lane, pa ?e joj ovo biti drugi odlazak na Daleki istok.

- Prošle jeseni sam u Kini bila tri sedmice i upoznala ?udesnu zemlju neverovatnih ljudi - kaže, jednako radosna, mlada Novosa?anka. - Zamislite samo šta ?emo sve mo?i da vidimo i nau?imo za celih šest meseci koji su pred nama!

BAŠ VOLE KINESKI

ZAHVALJUJU?I inicijativi profesorke ?udanov i razumevanju uprave škole, kineski jezik je u Karlova?koj gimnaziji jedan od predmeta ve? dve godine. Zasad ga u?i 25 ?aka, a od ove jeseni ?e im se priklju?iti još petnaestak.

 

Kontakt

China Road and Bridge Corporation Serbia Branch

Užička br.58a

11000 Beograd

Tel: +381 11 2660-216
Fax: +381 11 2660-218