Novosti

BG MOST ZEMUN BORCA 02 0605 2014 620x0

 

Radovi na "kineskom mostu", sa obe strane, napreduju po utvr?enoj dinamici. Gradilište u podne - prazno. Kinezi na ru?ku i odmoru od 11.00 do 13.00

PUT od mosta Zemun - Bor?a prema Lakat krivini sve je kra?i. A zahvaljuju?i neumornim putarima i mostadžijama, skra?enom trasom preko Dunava do Zrenjaninskog puta, sugra?ani ?e prelaziti ve? do kraja godine, kako je i najavljeno.

Ekipa "Novosti" u utorak je "na prepad", bez najave nadležnima, obišla gradilište. U podne na mostu pustoš. Nigde žive kineske duše. Ne "hvataju krivinu", samo poštuju vreme predvi?eno za ru?ak. Kako su nam objasnili u Direkciji za gradsko gra?evinsko zemljište i izgradnju, od 11 do 13 ?asova svakoga dana je vreme za predah i grupe radnika, sa razli?itih deonica, odlaze sa gradilišta na smenu.

I dok je ekipa sa mosta u menzi, doma?i neimari su se vratili sa pauze i pripremaju podlogu za asfaltiranje oko 200 metara kolovoza prema Batajni?kom drumu. Bruji bager dok rasipa sitan kamen, a valjak u niskom startu ?eka svojih pet minuta kada ?e po?eti da gazi i valja "tucanik".

- Na zemunskoj strani mosta u toku je završetak pretposlednjeg i priprema za izgradnju poslednjeg polja nizvodnog dela konstrukcije. Na pristupnim putevima ura?ena je podloga za deo saobra?ajnice do raskrsnice sa Ulicom cara Dušana, dok se na drugom delu postavlja neophodna infrastruktura. Prema Novosadskom auto-putu, u toku je nasipanje trase saobra?ajnice - kažu u Direkciji.

- Do kompletiranja bor?anskog dela mosta preostalo da se uradi još pet polja uzvodne konstrukcije, dok su na završenim delovima mosta majstori po?eli da postavljaju hidroizolaciju i da grade peša?ke staze, ivi?ne vence, betonske barijere i ograde.

Na pristupnim putevima do Zrenjaninskog puta, majstori tako?e postavljaju ivi?njake i cevi za atmosferske vode. Na ovom delu preostalo je ure?enje i ozelenjavanje kosina nasipa uz saobra?ajnicu.

MOST GOTOV DO KRAJA 2014.
PREMA planiranoj dinamici radova, deonica od Zemuna do Zrenjaninskog puta, uklju?uju?i i most, bi?e završena do kraja godine. Sa kineskim izvo?a?em je dogovoreno da deo od Zrenjaninskog do Pan?eva?kog puta bude završen u septembru 2015.

ZRENjANINSKA PETLjA
NEIMARI su za Zrenjaninsku petlju izgradili sve stubove i po?eli izradu gornje konstrukcije. Zbog ovih radova je, na delu od Kovilova do Zbega, saobra?aj izmešten na pomo?nu saobra?ajnicu u dužini od jednog kilometra.

RADOVI IZNAD PRUGE
IZNAD železni?ke pruge Beograd - Pan?evo postavljena je zaštitna konstrukcija ispod koje se nesmetano odvija železni?ki saobra?aj, dok te?e izgradnja 550 metara duga?kog mosta preko pruge.

 

Kontakt

China Road and Bridge Corporation Serbia Branch

Užička br.58a

11000 Beograd

Tel: +381 11 2660-216
Fax: +381 11 2660-218