Novosti

22/07/2014 - 16:51
(Telegraf.rs)

Most-Zemun-Borca-4

Na konstrukciji mosta Zemun-Bor?a izliven je poslednji kubik betona na konstrukciji, ?ime su završeni svi "grubi" radovi, piše portal Beobild

Kako piše portal "Beobild", sajt specijalizovan za pra?enje izgradnje i razvoja glavnog grada, ostalo je da se na mostu "Zemun-Bor?a" završe sigurnosne ograde, peša?ke staze i hidroizolacija, a radi se i na potpornom zidu na zemunskoj strani ispod obalnog stuba.
Na sredini mosta liju se "džerzi" ograde na licu mesta, dok se na ivicama ugra?uju prefabrikovani elementi. Na nizvodnoj strani mosta radovi su nešto dalje odmakli, pa se ve? rade sigurnosne ograde za pešake, liju se staze i ugra?u ivi?ni venci.
Pokretna oplata koja je gradila poslednja polja još uvek stoji na svojoj poslednjoj poziciji, ali ?e narednih dana biti vra?ena nekoliko polja unazad do kopna zbog demontiranja. Oplata se seli po regionu i ide na nova gradilišta kineskih izvo?a?a, vrlo verovatno u Crnu Goru gde su dobili posao izgradnje auto-puta od Bara do granice sa Srbijom. Za o?ekivati je da ?e Kinezi tako?e osvojiti i nove poslove na Koridoru 11.

Prilaz mostu od lakat krivine do mosta je na nešto nižem nivou izvedenosti, a trenutno se postavlja nasip i donji nose?i slojevi. Sa bor?anske strane situacija na prilazima je dosta dobra jer nije bilo odlaganja, pa je do sad asfaltirano skoro 5 kilometara saobra?ajnice do zrenjaninskog puta.
Radovi su fokusirani na završetak kolovozne konstrukcije, postavljanje elektro-kablova, kišne kanalizacije, zatim ugradnja ivi?njaka itd. Za bicikliste je ura?ena staza sa obe strane saoba?ajnice u dužini od 3,9 kilometara, od mosta do novog isklju?enja za Bor?u.

Gra?evinski radovi postaju intenzivniji kod budu?e zrenjaninske petlje, odnosno ukrštanju zrenjaninskog puta i budu?e Severne tangente. U pitanju je velika petlja u obliku deteline sa punim sistemom veza, a radovi dobro napreduju prema planiranim rokovima.
Trenutno se izvodi gornji stroj mosta preko zrenjaninskog puta i njegove prilazne rampe. Na ?itavom gradilištu od mosta do zrenjaninske petlje, osim na par ta?aka, je jako visok nivo izvedenosti. Nema nikakve sumnje da ?e radovi biti završeni u najavljenom roku.

Što se ti?e dela tangente od zrenjaninskog do pan?evackog puta situacija je nešto druga?ija. U tom delu zbog problema sa ekspropriacijom zemljišta radovi dosta kasne u odnosu na prvobitne rokove, ali je najviše posla ura?eno na mostovskim konstrukcijama.
Tu se pre svega misli na zna?ajni most preko pruge, kao i most preko kanala Sebeš. Ve?ina problema sa zemljištem je rešena, ali je ostao još samo jedan spor koji i dalje ko?i ovu deonicu na delu kod uklju?enja na pan?eva?ki put. U me?uvremenu se izvodi nasip od peska i do sada je u ovom delu ura?eno 8.2 kilometara trase.

Kontakt

China Road and Bridge Corporation Serbia Branch

Užička br.58a

11000 Beograd

Tel: +381 11 2660-216
Fax: +381 11 2660-218