Novosti

26. Mart. 2013 | (17:57), Izvor : Studio B

Izgra?en je prvi deo glavnog raspona mosta Zemun - Bor?a.

Kineski radnici pripremaju se da na visini od oko 20 metara montiraju dva velika krana i o?ekuje se da bi krajem aprila trebalo da po?ne premoš?avanje plovnog puta. S tog gradilišta poru?uju da se zbog lošeg vremena i visokog vodostaja radovi ne?e prekidati.

Na pristupnom putu srpski gra?evinci po?eli su da postavljaju šipove za izgradnju Zrenjaninske petlje.

 

Kontakt

China Road and Bridge Corporation Serbia Branch

Užička br.58a

11000 Beograd

Tel: +381 11 2660-216
Fax: +381 11 2660-218