Novosti

SRBIJA | NEDELJA 21.07.2013. | 14:25

 

IZVOR: BEOBUILD

Kako napreduje most Zemun-Bor?a

Beograd -- Izgradnja mosta preko Dunava koji ?e povezati Zemun i Bor?u, kao deo Severne tangente, jedan je od najve?ih projekata u zemlji, piše beobuild.rs.

Napredak na gradilištu je podjednako impresivan kako na izgradnji mosta, tako i na delu 20 km dugih prilaznih saobra?ajnica.

Most Zemun-Bor?a je najzna?ajniji element tangente, duga?ak 1.482 metra sa dve kolovozne trake. Izgradnja je posebno zanimljiv poduhvat u kome se koriste ?etri razli?ite tehnologije gradnje, a površina konstrukcije koja se izvodi je 42.000 kvadrata.

Prvi segment je prilazna konstrukcija od tla do obaloutvrde na bor?anskoj strani u dužini od 297 metara. Na tom delu se koriste prefabrikovane betonske grede, koje se izra?uju na samom gradilištu. Potrebno je napraviti i montirati 108 nosa?a, od ?ega je polovina ve? položena na nose?e stubove. Kada se završi postavljanje nosa?a sledi njihovo popre?no povezivanje i izrada kolovozne plo?e.

Trenutno se gradi desna kolovozna konstrukcija u pravcu glavnog raspona, i do sada je izvedeno jedanaest polja, ukupne dužine oko 540 metara.

 

Inundaciona konstrukcija se zavrsava na stubu 6 i tu počinje segment glavnog raspona. Stubovi glavnog raspona su jedinstveni za obe kolovozne konstrukcije i predstavljaju supermasivne strukture na kojima se već betoniraju elementi glavnog raspona. Na stubovima 4 i 5 postavljeno je 8 kranova koji u oba pravca grade dva para kolovoznih konstrukcija. Pošto se konstrukcije izvijaju ka susednim stubovima neophodno je graditi jednako na obe strane, kako bi se održala ravnoteža i stabilnost konstrukcije. Zbog toga se smanjuje poprečni presek sanduka na glavnom rasponu, ali konstrukciju dodatno stabilizuje i komplet velikih čeličnih cevi ispunjenih betonom. Prema planu, konstrukcije moraju da se istovremeno spoje i iznad plovnog puta na jednoj strani, i susednim stubom na drugoj.

Za južnu prilaznu konstrukciju na zemunskoj strani završena su oba stuba i kada po dinamičkom planu dođe na red, sa njih će se pomoću klasične skele postavljati oplata i armatura za dva polja konstrukcije, svako po 48 metara dužine.

Pored velikog gradilišta na mostu, aktivno je i nekoliko manjih na trasi tangente. Izrađuju se konstrukcije više prelaza i mostovskih konstrukcija preko kanala i pruge. Svakako jedno od najznačajnijih gradilišta na severnoj tangenti je petlja na ukrštanju sa zrenjaninskim putem. Ova velika petlja sa šest traka "preleće" Zrenjaninski put sa punim sistemom prilaza u obliku deteline sa četri lista. Na delu od mosta do Zrenjaninske petlje završena je izrada trupa saobraćajnice, zatim devet betonskih propusta preko postojećih kanala, a završene su i armirano-betonske konstrukcije preko Velikog kanala i kanala Vizelj. Na ovom delu je u toku ugradnja krupnog kamena, kao podloge za zvršni sloj saobraćajnice. Za samu Zrenjaninsku petlju pobijeni su šipovi za četiri od pet stubnih mesta sa leve strane Zrenjaninskog puta.

Moramo priznati da smo impresionirani realizacijom ovog projekta, a brojni parametri ukazuju na visok kvalitet izvedenih radova. Saradnja sa kineskim neimarima na izgradnji Severne Tangente se pokazala kao pun pogodak. Pored izuzetno povoljnog aranžmana za ovakav megaprojekat, možda je najznačajnije da će cela saobraćajnica biti završena u jednom cugu. Naviknuti na isparčane projekte, male deonice, probijene rokove, realizacija ovog projekta predstavlja pravo osveženje i veliki korak napred.29244986351ebd507c07e5441653425_640x427_174323183051ebfa97cc999645247857_640x427100450625651ebfa92b0deb752015591_640x427176634960651ebfa9d8e1ff153871241_640x427

 

Kontakt

China Road and Bridge Corporation Serbia Branch

Užička br.58a

11000 Beograd

Tel: +381 11 2660-216
Fax: +381 11 2660-218