O nama

Uvod

   CRBC poseduje Nacionalne licence i to za gra?evinske projekte, nekoliko profesionalnih kvalifikacija i specijalnih kvalifikacija za izvo?enje radova na izgradnji puteva koje su odobrene od strane Ministarstva za izgradnju Narodne Republike Kine. Kvalifikacije koje poseduje CRBC trenutno pokrivaju svaki putni sektor u Kini. CRBC je do sada izveo brojne visokotehnološke, izvrsne i prefinjene radove na putevima i mostovima od zna?ajne tehnološke vrednosti, od kojih je ve?ina primer najsavremenije tehnologije u Kini i u svetu. CRBC pruža izuzetan doprinos izgradnji puteva i mostova kako u Kini tako i u svetu.

    CRBC je prva od ?etiri državne spoljno-trgovinske kompanije koja je 1979.godine, preduzela prvi korak ka ulasku na me?unarodno tržište, do sada je izvedeno preko 600 inženjerskih i izvo?a?kih projekata u Aziji, Africi, Bliskom Istoku, dostigavši prihod od preko 70 milijardi ameri?kih dolara. CRBC je izveo projekte kao što su?

  • ?etvrti i peti Mosul Most u Iraku,
  • Luka Prijateljstva (Friendship Harbor) u Mauriju,Suvi dok na Malti (300,000 DWT),
  • Nacionalni Autoput A109 u Keniji,
  • Adis Abeba Prsten u Etipoiji,Severnu deonicu Zapadnog Kovlon Autoputa u Hong Kongu,
  • Autoput Kina-Kirgistan-Uzbekistan
  • Bubijan most u Kuvajtu
  • Surabaya-Madura Most
  • Hangzhou zaliv prekomorski most itd.

   

CRBC je tokom godina osvojio i mnoge zna?ajne me?unarodne nagrade, kao što je nagrada Zlatni Merkur i Arapski trofej. Uvršten je u prvih 225 Me?unarodnih Izvo?a?a od strane ENR-Engineering News Record.

Kontakt

China Road and Bridge Corporation Serbia Branch

Užička br.58a

11000 Beograd

Tel: +381 11 2660-216
Fax: +381 11 2660-218