Uvodna reč Generalnog direktora

CRBC je nedavno ušao na srpsko tržište sa dugoro?nim planom angažovanja na polju izgradnje saobra?ajne infrastrukture, China Road and Bridge Corporation Serbia Branch ?e ostati verna motou: "Ljudi su na prvom mestu, kao i iskrenost i pouzdanost, obostrano zadovoljstvo, kvalitetna usluga i podrška zajednici", istovremeno koriste?i punu prednost velike kineske državne kompanije kada se radi o resursima i tehnologiji, i podržavaju?i kinesko-srpsko tradicionalno prijateljstvo, smatraju?i kredibilitet našom najve?om vrednoš?u, drže?i se visokog stepena kvaliteta i sprovode?i razli?ite oblike prakti?ne saradnje sa prijateljima iz svih društvenih krugova Srbije a na obostrano zadovoljstvo i u cilju stvaranja boljeg i harmoni?nog sveta.

 

China Road & Bridge Corporation Serbia Branch

Generalni direktor

Xue Tie Zhu

 

Kontakt

China Road and Bridge Corporation Serbia Branch

Užička br.58a

11000 Beograd

Tel: +381 11 2660-216
Fax: +381 11 2660-218